Fördelar med att anlita en revisor

Det är inte så enkelt som man kan tro att hitta en revisor. Revisorer har olika erfarenheter och kompetenser vilket gör att det är viktigt att hitta en som passar sitt företag. Det finns många fördelar med att anlita en revisor, speciellt om de har kunskap kring din bransch. En revisor kan ha en stor betydelse i ett företag och kan bli ett viktigt verktyg i strategiska processer för utveckling och framgång.

Revisorn arbetar främst med revisioner och att granska företags räkenskaper och förvaltning samt uttala sig om dessa i sin revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är en del av företagets årsredovisning.

Företagets trovärdighet

En av de största fördelarna med att ha en revisor är att ditt företags trovärdighet kan öka. Bolaget får en kvalitetsstämpel i form av en revisionsberättelse som kan öka intressenters förtroende. Intressenter kan bland annat omfatta ägare, kunder, leverantörer och kreditgivare. De kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. Det här kan i sin tur leda till mer affärer och bättre villkor. Bolag med valda revisorer och revisionsberättelser får högre rating hos kreditvärderingsinstitut vilket är känt sedan tidigare.

Revisor som partner och bollplank

Det är svårt att veta allt, därför kan det vara bra att ha en revisor som rådgivare. Du får en kontaktperson som du kan bolla idéer med och ställa frågor till. De är insatta olika företag och har erfarenhet för att kunna dela med sig av goda tips. Det kan vara extra nyttigt för ett företag som lever i en föränderlig tillvaro. Många företagare ser revisorn som en god partner eftersom de kan driva ytterligare tillväxt och lönsamhet.

Nätverk

Revisorer har ett stort nätverk. De känner personer från olika branscher och rätt revisor delar gärna med sig av sina kontakter. Fråga gärna din revisor om du letar efter en särskild kompetens.

Nemo Logo

Revisor Göteborg

Det är viktigt att välja rätt revisor