Så här går bokföring till

Många företagare drar sig i håret på grund av bokföringen. Den tar tid från verksamheten och den måste skötas löpande. Att hålla reda på alla lagar och regler kring bokföringen kan också vara krångligt, många väljer därför att ta hjälp av ett proffs så att den sköts enligt bokföringslagen.

Vad är då bokföring? Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser. Ett företags bokföring utgörs av verifikationer, löpande bokföring samt årsbokslut eller årsredovisning. Alla affärshändelser som sker i företaget måste bokföras löpande vilket innebär att du inte får vänta för länge med att registrera affärshändelser i bokföringen. Varje ekonomisk händelse ska kunna bevisas genom ett underlag, en så kallad verifikation.

Det är en skyldighet enligt bokföringslagen att bokföra. Juridiska personer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar samt fysiska personer som bedriver enskild firma är bokföringsskyldiga. Alla bokföringshandlingar ska sparas i sju år och finnas i läsbar form, antingen som fysiska eller elektroniska dokument. Bokföringen är framför allt till för dig själv men även leverantörer, banken och skatteverket kan vara intresserade.

I slutänden är det alltid du som ansvarar för bokföringen. Även om du anlitar någon som sköter den så är det du som ansvarar för att den blir riktig. Om det är något du inte förstår så fråga din bokförare.

Bokföring är inte den roligaste sysslan i ett företag, men det måste göras. Därför vill vi gärna dela med oss av några tips som kan underlätta.

  1. Bokför löpande. Vänta inte till slutet av månaden, det ger dig sämre koll över verksamhetens resultat.
  2. Det sparar både tid och pengar för dig om du håller ordning på verifikationer.
  3. Tänk på den tid det tar från det att du fakturerar till att du får betalt, fakturera därför ofta.
  4. Anpassa bokföringen till dina behov och gör det så att du själv förstår, så har du enkelt koll på företagets ekonomi.

Nemo Logo

Revisor Göteborg

Det är viktigt att välja rätt revisor Vi hjälper dig!